Početna » Data logeri » TRID30-7F Data Loger temperature

TRID30-7F Data Loger temperature

 TRID30-7F Data Loger temperature
Nema na lageru

SPECIFIKACIJE:


Merni opseg -30°Cdo 60 °C
Tačnost: ±0,3 °C za (-20°C do 40 °C)
±0,5 °C za (-10°C do -20°C i 40 do 60°C)
Rezolucija: manje od 0,1°C (-30°C do 40 °C)
manje od 0,2°C (40°C do 60 °C)
Kapacitet (broj zapisa): 7.770 temperaturnih očitavanja 53 dana@10 min, 80 dana@15min
Frekvencija uzorkovanja: podesivo od 30 sek do nekoliko sati
Vreme preuzimanja podataka: Sa punom memorijom ne više od 5 sekundi u zavisnosti od računara
Zaštita: IP65
Displej : do 30 dana (min/max) kao i vreme perioda
Vreme: ugrađeni sat
Veza sa računarom: LTI intefejs adapter (kupuje se posebno)
Računarski softver: LogTag Analizator 2.0 - Besplatan
Način merenja: integrisan senzor za merenje temperature
Materijal kućišta: Polycarbonate
Napajanje: TRID30-7F tipično 2 godne
TRID30-7R tipično 1 godinu
Dimenzije: 93mm x 54,5mm x 8,6mm
Težina: TRID30-7F - 43g
TRID30-7R - 39g
EMC usklađenosti: Testiran i usaglašen sa direktivama IEC EMC (EN50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001)
RoHS Proizveden da zavodolji Evropske RoHS direktive
Šifra:910055Garancija 2 godine
Saobraznost: 2 godine
Rovexsertifikatuputsvo

OPIS PROIZVODA TRID30-7F Data Loger temperature

LOGTAG- beleženje temperature i vlage
Beleženje temperature TRID-7F

TRID30-7F- Data loger - Rekorder Temperature sa displejom

LogTag® data loger TRID30-7 osim što je namenjen za standardno snimanje temperature i pamčenje 7770 temperatura ima mogućnost direktnog očitavanja temperature i statusa na LCD displeju kao i pregled 30 dnevne statistike maksimalanih i minimalnih temperatura kao i vreme trajanja memorije.

Pogoda je za primenu na svim mestima gde se zahteva prikaz trenutne temperature i pregled podataka kao što su hladne sobe i frižideri. Takođe je veoma pogodan za prenos  lako kvarljivih proizvoda gde se bez priključenja na računar može videti statistila transporta.

Ukoliko se pojavi alarmano stanje na osnovu podešenih parametara na ekranu se prikazuje " Alarm" kao i dan u kojem se taj alarm pojavio.

Korišćenjem LogTag® interfejsa i LogTag-ovog slobodno dostupnog softvera LogTag® Analizer, LogTag® se lako podešava i prilagođava za uslove snimanja, uključujući odloženi start, interval uzorkovanja, broj očitavanja, kontinuirani ili fiksni broj očitavanja i konfiguracija uslova za aktiviranje alarma ALERT indikator.

Čitanja sa TRID30-7data logera vrši se preko LTI-interfejas a preuzeti podaci seobrađuju  koristeći LogTag® Analizer. LogTag® Analizer pruža mogućnost da zabeležene podatke prikažete u obliku grafikona, da zumirate odrđeni period, izradu liste statističkih podataka kao i izvoz podataka u druge aplikacije kao što je Ekcel.

Data loger ima spoljni senzor temperature koji je postavljen u udubljenje u kućištu. Ovaj dizajn štiti senzor od oštećenja, ali i dalje pruža brzu reakciju uređaja na svaku promenu temperature.

Nekoliko praktičnih prednosti:

USBDo 7770 zapisa temperature


PDFAutomatsko izveštaj na računaru  u PDF formatu kada se uređaj priključi na LTI interfejs

LTDUsaglašen sa regulativama : IEC 60529, CE, ROHS and FDA 21 CFR Part 11 regulations

UPOTREBAPogodan za višekratnu upotrebu 2 do 3 godine

USBSiguran - zaštita podataka lozinkom

PDFIzdržljivo kućište od polikarbonata sa otvorom za sigurno vešanje

Mogućnosti:

 • Indikator upozorenja - označava da li su očitavanja izvan podešenih granica
 • Indikator stanja- pokazuje trenutno stanje uređaja (Spreman, Startovan, Beleženje, Pauza ili Stop)
 • Indikacija ALARMA - prikazuje se na displeju kada se alarm pojavi
 • Dnevna statistika - prikazuje statistiku larmnih stanja i temperatura zadnjih 30 dana
 • Trenutna temperatura i vreme
 • Taster za pregled - Omogućava pregled podataka u proteklih 29 dana kao i postavljanje oznake na merenju
 • Pritiskom na dugme - beleženje počinje
 • Rapid Download!  Brzo učitavanje podataka traje samo nekoliko sekundi.
 • "Pre-Start" logovanje - LogTag® se može konfigurirati da vrši snimanje čak i ako nije dat start beleženja.
 • Visoke performanse uz niske troškove
 • Veličine kreditne kartice - dovoljno tanak da se lako pošalje u "pismu".
 • Sat realnog vremena - istovremeno se snimaju vreme i temperatura
 • Jednostavan za korištenje LogTag®Analizer softver koji radi na svakom računaru.
 • Visoko pouzdan i precizan

HACCP standard
Sertifikat o etaloniranju (po zahtevu kupca) garantuje da se proizvod može koristiti za proveru  HACCP standarda.
HACCP standard obezbeđuje kontrolu celokupnog lanca proizvodnje od sirovina, prerade, proizvodnje, distribucije pa do prodaje hrane kupcu.  Više o HACCP  standardu >>

Softver

LogTag softwareNajnoviju verziju besplatanog softver za očitavanje, analizu i konfiguraciju vašeg TRIX-8 uređaja LogTag Analyzer, kao i LogTag Online - Cloud Service možete preuzeti ovde - besplatan LogTag Analyzer i LogTag Online softver.


Povezivanje na PC računar i konfigurisanje

Merni uređaj TRIX adapter Merni uređaj TRIX adapter

Za povezivanje na PC računari preuzimanje podataka neophodan je LTI korisnički interfejs. LTI interfejs je kompatibilan sa svim standardnim LogTag® proizvodima za snimanje koji imaju 3 srebrna kontakta sa zadnje strane kućišta. Na raspolaganju su Vam dva modela LTI interfejsa :

 • LTI-USB za direktno povezivanje na USB port računara i
 • LTI-WiFi za očitavanje memorisanih podataka do 48 uređaja putem WiFi komunikacije.
Broj data logera koji se mogu isšitati je neograničen

Jednom povezan na USB port vašeg PC računara ili na WiFi mrežu interfejs adapter se može stalno i nenametljivo smestiti na vašem stolu i omogučiti Vam da brzo preuzimanje podataka sa više logera. Potrebno je manje od 5 sekundi za isčitavanje kompletne memorije, upis podataka na Vaš disk i prikaz odgovarajuće grafike na ekranu.


Tehničke specifikacije:

Model TRID30-7
Beleženje/ Rad/ Preporučena temperatura  skladištenja -30°C do +60°C 
Rezolucija 0.1°C
Tačnost bolja od ±<0.5°C između -20°C i  +40°C tipično
bolja od  ±<4% između 10% i 80% rH
Vreme odziva senzora
Tipično manje od 7 minuta (T90) sa vazduhom u pokretu (1m/s) po EN12830:1999
Kapacitet 7770 parova  temperature i vlage realnom vremenu, na stalnoj memoriji. 53 dana @ 10min merenje, 80 dana @ 15min merenje.
Frekvencija uzorkovanja
Konfigurabilna od 30 sekundi do nekoliko sati
Opcija starta beleženje
Pritiskom na dugme ili podešavanjem odgovarajućeg vremena. Mogućnost odloženog starta do 72 sata
Indikacija beleženja
LCD displej
Vreme preuzimanja podataka
Tipično sa punom memorijom  (8,000 zapisa) za manje od 10 sekundi od trenutka priključenja na LTI uređaj
Napajanje
3V Lithium - zamenjiva od strane kvalifikovanog osoblja
Alarmne Funkcije Na LCD displeju, datum i vreme
Komunikacioni interfejs
LTI interfejs
Software LogTag Analyzer® 2.8 ili noviji
Trajanje Baterije
Tipično 2 godine kod normalne upotrebe (15 minuta interval merenja i mesečno očitavanje)
Dimenzije 93mm(V) x 54.5mm(Š) x 8.6mm(D)
Težina 43g
Materijal Kućišta
Polycarbonate
EMC Usaglašenost
Testirano i usaglašeno sa  EC EMC direktivama (EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001)
EN12830 Usaglašenost
Testirano i usaglašeno sa  EN12830:1999 za transport, skladištenje, i distribuciju  transport rashlađene, zamrznute, duboko zamrznute, brzo zamrznute i druge hrane.
Relativna Vlažnost -  Tačnost merenja
TEMPERATURA- Tačnost merenja

Sertifikati - usaglašenost:

CE

EMC Usaglašenost

Testirano i usaglašeno sa EC EMC direktivama  (EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001).

Testirano i usaglašeno FCC Part 15 Subparts A & B

FDA CFR21 Part 11 Compliance

Designed for FDA CFR21 Part 11 Digital signatures

RoHS Compliance

RoHS Direktive odnose se na "ograničenje upotrebe određenih opasnih proizvoda u elektronskim i elektroničkim uređajima" Ova Direktiva zabranjuje stavljanje na tržište nove električne i elektroničke robe koja u sebi sadrži veći nivo od dozvoljenog olova, kadmijuma, žive, šestovalentnog hroma, polibromirani bifenil (PBB) i polibromirani difenil eter (PBDE) otporan na plamen.

REFERENCE

LogTag uređaje koriste mnoge svetske i domaće kompanije u svom poslovanju. Referenc lista korisnika.

VIDEO

LOGTAG VIDEO

Copyright © 2018 Rovex Inženjering