Početna » Data logeri » TRIX-8 Data Loger temperature

TRIX-8 Data Loger temperature

 TRIX-8 Data Loger temperature
CENA: 4.000,00 RSD
Dodaj u korpu

SPECIFIKACIJE:


Merni opseg: -40° do 85 °C
Tačnost: ±0,5 °C
Rezolucija: manje od 0,1°C (-40° do 40 °C)
manje od 0,2°C: (-40° do 85 °C)
Broj zapisa: 8.000 očitavanja
Zaštita: IP65
Start prekidač: DA
Šifra proizvoda: 910000Garancija 2 godine
Saobraznost: 2 godine
Rovexsofwareuputsvo

OPIS PROIZVODA TRIX-8 Data Loger temperature

LOGTAG- beleženje temperature i vlage
Beleženje temperature TRIX 8

TRIX-8 - Data loger - Rekorder Temperature

LogTaG data loger veza sa PC računarom

LogTag® data loger namenjen je snimanju u svim standardnim primenama. Data loger ima spoljni senzor temperature koji je postavljen u udubljenje u kućištu. Ovaj dizajn štiti senzor od oštećenja, ali i dalje pruža brzu reakciju uređaja na svaku promenu temperature.

Korišćenjem LogTag® interfejsa i LogTag-ovog slobodno dostupnog softvera LogTag® Analizer, LogTag® se lako podešava i prilagođava za uslove snimanja, uključujući odloženi start, interval uzorkovanja, broj očitavanja, kontinuirani ili fiksni broj očitavanja i konfiguracija uslova za aktiviranje alarma ALERT indikator.

Čitanja sa TRIX-8 data logera vrši se preko LTI-interfejs a preuzeti podaci se obrađuju koristeći LogTag® Analizer. LogTag® Analizer pruža mogućnost da zabeležene podatke prikažete u obliku grafikona, da zumirate određeni period, izradu liste statističkih podataka kao i izvoz podataka u druge aplikacije kao što je Excel.

PRIMENA - APLIKACIJE

LogTag® data logeri primenjuju se u različitim oblastima života i rada gde je neophodno kontrolisati temperaturu. Hladni lanci, hladnjače, proizvodnja i prerada mesa, farmaceutska industrija, transport lekova, transport krvi, transport organa i tkiva, medicinske ustanove, skladištenje lekova i vakcina, laboratorije,poljoprivreda, uzgoj životinja, klima komore, server sobe, hemijska industrija, bazeni, sportski objekti, muzeji i još mnogo drugih oblasti gde je TRIX-8 nezamenjiv.

primena data logera hladnjače
primena data logera medicina
primena data logera server sobe
primena data logera transport

Nekoliko praktičnih prednosti:

USB

Do 8000 zapisa

PDF

Automatsko izveštaj na računaru u PDF formatu kada se uređaj priključi na LTI interfejs

LTD

Usaglašen sa regulativama : IEC 60529, CE, ROHS and FDA 21 CFR Part 11 regulations

UPOTREBA

Pogodan za višekratnu upotrebu 2 do 3 godine

USB

Siguran - zaštita podataka lozinkom

PDF

Izdržljivo kućište od polikarbonata sa otvorom za sigurno vešanje

Mogućnosti:

 • Indikator upozorenja - označava da li su očitavanja izvan podešenih granica
 • Indikator OK- pokazuje da li se i dalje snima i ako su očitavanja unutar konfigurisanih ograničenja
 • Kontrolna oznaka kod beleženja pritiskom na dugme
 • Pritiskom na dugme - beleženje počinje
 • Rapid Download!  Brzo učitavanje podataka traje samo nekoliko sekundi.
 • "Pre-Start" logovanje - LogTag® se može konfigurirati da vrši snimanje čak i ako nije dat start beleženja.
 • Visoke performanse uz niske troškove
 • Veličine kreditne kartice - dovoljno tanak da se lako pošalje u "pismu".
 • Sat realnog vremena - istovremeno se snimaju vreme i temperatura
 • Jednostavan za korištenje LogTag®Analizer softver koji radi na svakom računaru.
 • Visoko pouzdan i precizan

HACCP standard
Sertifikat o etaloniranju (po zahtevu kupca) garantuje da se proizvod može koristiti za proveru HACCP standarda.
HACCP standard obezbeđuje kontrolu celokupnog lanca proizvodnje od sirovina, prerade, proizvodnje, distribucije pa do prodaje hrane kupcu. Više o HACCP  standardu >>

Softver

LogTag softwareNajnoviju verziju besplatnog softver za očitavanje, analizu i konfiguraciju vašeg TRIX-8 uređaja, kao i LogTag Online - Cloud Service možete preuzeti ovde - besplatan LogTag Analyze i LogTag Online softver.


Povezivanje na PC računar i konfigurisanje

Merni uređaj TRIX adapter Merni uređaj TRIX adapter

Za povezivanje na PC računari preuzimanje podataka neophodan je LTI korisnički interfejs. LTI interfejs je kompatibilan sa svim standardnim LogTag® proizvodima za snimanje koji imaju 3 srebrna kontakta sa zadnje strane kućišta. Na raspolaganju su Vam dva modela LTI interfejsa :

 • LTI-USB za direktno povezivanje na USB port računara i
 • LTI-WiFi za očitavanje memorisanih podataka do 48 uređaja putem WiFi komunikacije.
Broj data logera koji se mogu iščitati je neograničen

Jednom povezan na USB port vašeg PC računara ili na WiFi mrežu interfejs adapter se može stalno i nenametljivo smestiti na vašem stolu i omogućiti Vam da brzo preuzimanje podataka sa više logera. Potrebno je manje od 5 sekundi za iščitavanje kompletne memorije, upis podataka na Vaš disk i prikaz odgovarajuće grafike na ekranu.


Tehničke specifikacije:

Model TRIX-8
Beleženje/ Rad/ Preporučena temperatura  skladištenja -45°C do +85°C 
Rezolucija 0.1°C  u celom opsegu
Tačnost ±0.5°C za -20°C~ +40°C
bolja od ±0.7°C za -20°C~ -30°C +40°C~+60°C
bolja od ±0.8°C for -30°C~ -40°C +60°C~+80°C
Vreme odziva senzora
Tipično manje od 7 minuta (T90) sa vazduhom u pokretu (1m/s) po EN12830:1999
Kapacitet 8,000 merenja u realnom vremenu, na stalnoj memoriji
Frekvencija uzorkovanja
Konfigurabilna od 30 sekundi do nekoliko sati
Opcija starta beleženje
Pritiskom na dugme ili podešavanjem odgovarajućeg vremena. Mogućnost odloženog starta do 72 sata
Indikacija beleženja
Treperi  'OK' indikator /treperi  'ALERT' indikator.
Vreme preuzimanja podataka
Tipično sa punom memorijom (8,000 zapisa) za manje od 10 sekundi od trenutka priključenja na LTI uređaj
Napajanje
3V Lithium - zamenjiva od strane kvalifikovanog osoblja
Alarmne Funkcije Visoko/Nisko, pojedinačno, uzastopni i kumulirani alarmni događaji, ‘OK’/’ALERT’ indikatori
Komunikacioni interfejs
LTI interfejs-kupuje se posebno
Software LogTag Analyzer® 2.8 ili noviji
Trajanje Baterije
Tipično 2-3 godine kod normalne upotrebe (15 minuta interval merenja i mesečno očitavanje)
Dimenzije 86mm(H)x54.5mm(W)x8.6mm(T)
Težina 35g
Materijal Kućišta
Polycarbonate
EMC Usaglašenost
Testirano i usaglašeno sa EC EMC direktivama (EN 50081-1:1992 EN 61000-6-1:2001)
EN12830 Usaglašenost
Testirano i usaglašeno sa EN12830:1999 za transport, skladištenje, i distribuciju transport rashlađene, zamrznute, duboko zamrznute, brzo zamrznute i druge hrane.

Sertifikati - usaglašenost:

CE

EMC Usaglašenost

Testirano i usaglašeno sa EC EMC direktivama (EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001).

Testirano i usaglašeno FCC Part 15 Subparts A & B

FDA CFR21 Part 11 Compliance

Designed for FDA CFR21 Part 11 Digital signatures

RoHS Compliance

RoHS Direktive odnose se na "ograničenje upotrebe određenih opasnih proizvoda u elektronskim i elektroničkim uređajima" Ova Direktiva zabranjuje stavljanje na tržište nove električne i elektroničke robe koja u sebi sadrži veći nivo od dozvoljenog olova, kadmijuma, žive, šestovalentnog hroma, polibromirani bifenil (PBB) i polibromirani difenil eter (PBDE) otporan na plamen.

REFERENCE

LogTag uređaje koriste mnoge svetske i domaće kompanije u svom poslovanju. Referenc lista korisnika.

VIDEO

Copyright © 2018 Rovex Inženjering