Početna » Data logeri » TREX-8 Data Loger

TREX-8 Data Loger

 TREX-8 Data Loger
CENA: 7.200,00 RSD
Dodaj u korpu
9.000,00 RSD
Uštedeli ste: 1.800,00 RSD

SPECIFIKACIJE:

Merni opseg: -40° do 99 °C sa eksternom sondom
Tačnost:
±0,5 °C za (-10°C do 40 °C)
±0,7 °C za (-10°C do -30°C i 40 do 60°C)
±0,8 °C za (-30°C do -40°C i 60 do 80°C)
±1,0 °C za (80 do 99°C)
Rezolucija:
manje od 0,1°C (-40°C do 40 °C)
manje od 0,2°C (-40°C do 85 °C)
manje od 0,6°C (80°C do 99 °C)
Broj zapisa: 8.000 očitavanja
Frekvencija uzorkovanja: od 30 sek do nekoliko sati
Vreme preuzimanja podataka: sa punom memorijom ne više od 5 sekundi u zavisnosti od računara
Zaštita: IP61
Start prekidač: DA
Veza sa računarom: LTI intefejs adapter (kupuje se posebno)
Računarski softver: LogTag Analizator 2.0 - Besplatan
Način merenja: eksterna sonda
Materijal kućišta: Polycarbonate
Napajanje: 3V zamenjiva/ prosečni vek trajanja tipično 2 - 3 godine
Dimenzije: 86mm x 54,5mm x 8,6mm
Šifra proizvoda: 910020Garancija 2 godine
Saobraznost: 2 godine
RovexSoftwareUputstvo

OPIS PROIZVODA TREX-8 Data Loger

LOGTAG- beleženje temperature i vlage

Beleženje temperature TREX 8

TREX-8 - Data loger - Rekorder Temperature sa spoljnom sondom

LogTag generisanje izvestaja na PCLogTag® data loger namenjen je snimanju u svim standardnim primenama. Na data loger se priključuje spoljni senzor temperature ST100 čija je sonda postavljena u odgovarajuću zaštitu od čelika OD316. Dizajn sonde prilagođen je različitim namenama i štiti senzor od oštećenja i  pruža brzu reakciju uređaja na svaku promenu temperature.

Korišćenjem LogTag® interfejsa i LogTag-ovog slobodno dostupnog softvera LogTag® Analizer, LogTag® se lako podešava i prilagođava za uslove snimanja, uključujući odloženi start, interval uzorkovanja, broj očitavanja, kontinuirani ili fiksni broj očitavanja i konfiguracija uslova za aktiviranje alarma ALERT indikator.

Čitanja sa TREX-8 data logera vrši se preko LTI-interfejsa preuzeti podaci seobrađuju  koristeći LogTag® Analizer. LogTag® Analizer pruža mogućnost da zabeležene podatke prikažete u obliku grafikona, da zumirate odrđeni period, izradu liste statističkih podataka kao i izvoz podataka u druge aplikacije kao što je Ekcel.

PRIMENA - APLIKACIJE

LogTag® data logeri primenjuju se u različitim oblastima života i rada gde je neophodno kontrolisati temperaturu. Hladni lanci, hladnjače, proizvodnja i prerada mesa, farmaceutska industrija, transport lekova, transport krvi, transport organa i tkova, medicinske ustanove, skladištenje lekova i vakcina, laboratorije,poljoprivreda, uzgoj životinja, klima komore, server sobe,hemiska industrija, bazeni, sportski objekti, muzeji i još mnogo drugih oblasti gde je TREX-8 nezamenjiv.

Nekoliko praktičnih prednosti:

USBDo 8000 zapisa

PDFAutomatsko izveštaj na računaru  u PDF formatu kada se uređaj priključi na LTI interfejs

LTDUsaglašen sa regulativama : IEC 60529, CE, ROHS and FDA 21 CFR Part 11 regulations

UPOTREBAPogodan za višekratnu upotrebu 2 do 3 godine

USBSiguran - zaštita podataka lozinkom

PDFIzdržljivo kućište od polikarbonata sa otvorom za sigurno vešanje

Mogućnosti:

 • Izmenjiva spoljnja sonda  - LogTag® eksterne sonde su zamenjive u zavisnosti od nameneTREX-8 pozlačeni konektor
 • Najviši kvalitet  - LogTag® konektor za eksternu sondu je pozlaćen
 • Indikator upozorenja - označava da li su očitavanja izvan podešenih granica
 • Indikator OK- pokazuje da li se i dalje snima i ako su očitavanja unutar konfigurisanih ograničenja
 • Kontrolna oznaka kod beleženja pritiskom na dugme
 • Pritiskom na dugme - beleženje počinje
 • Rapid Download!  Brzo učitavanje podataka traje samo nekoliko sekundi.
 • "Pre-Start" logovanje - LogTag® se može konfigurirati da vrši snimanje čak i ako nije dat start beleženja.
 • Visoke performanse uz niske troškove
 • Veličine kreditne kartice - dovoljno tanak da se lako pošalje u "pismu".
 • Sat realnog vremena - istovremeno se snimaju vreme i temperatura
 • Jednostavan za korištenje LogTag®Analizer softver koji radi na svakom računaru.
 • Visoko pouzdan i precizan

HACCP standard
Sertifikat o etaloniranju (po zahtevu kupca) garantuje da se proizvod može koristiti za proveru  HACCP standarda.
HACCP standard obezbeđuje kontrolu celokupnog lanca proizvodnje od sirovina, prerade, proizvodnje, distribucije pa do prodaje hrane kupcu.  Više o HACCP  standardu >>

Softver

LogTag softwareNajnoviju verziju besplatanog softver za očitavanje, analizu i konfiguraciju vašeg TRIX-8 uređaja LogTag Analyzer, kao i LogTag Online - Cloud Service možete preuzeti ovde - besplatan LogTag Analyzer i LogTag Online softver.


Povezivanje na PC računar i konfigurisanje

Merni uređaj TRIX adapter Merni uređaj TRIX adapter

Za povezivanje na PC računari preuzimanje podataka neophodan je LTI korisnički interfejs. LTI interfejs je kompatibilan sa svim standardnim LogTag® proizvodima za snimanje koji imaju 3 srebrna kontakta sa zadnje strane kućišta. Na raspolaganju su Vam dva modela LTI interfejsa :

 • LTI-USB za direktno povezivanje na USB port računara i
 • LTI-WiFi za očitavanje memorisanih podataka do 48 uređaja putem WiFi komunikacije.
Broj data logera koji se mogu isšitati je neograničen

Jednom povezan na USB port vašeg PC računara ili na WiFi mrežu interfejs adapter se može stalno i nenametljivo smestiti na vašem stolu i omogučiti Vam da brzo preuzimanje podataka sa više logera. Potrebno je manje od 5 sekundi za isčitavanje kompletne memorije, upis podataka na Vaš disk i prikaz odgovarajuće grafike na ekranu.


Eksterne sonde Opcije

LogTag® TREX  je projektovan i kalibrisan da se koristi sa ST100 eksternom sondom temperature. Samo ova eksterna sonda je kompatibilna sa TREX data logerom i korišćenje bilo koje druge sonde može da prouzrokuje pogrešno očitavanje.

Eksterne sonde za TREX uređaje

LogTag® ST100 senzori su konstruisani i kalibrisani sa mogućnošću priključenja na različite TREX data logere  sa stanadrdno definisanom tačnošću. Dužina kabla sonde može biti 1,5 m za modele ST100-15 ili 3m za modele ST100-30.

Identifikacija ST100 sonde.

Eksterna sonda ST100 razlikuje se od drugih sondi po plavom telu koje se nastavlja na pozlačeni konektor

Modeli sondi
za TREX-8
ST100S-15 Ø5mm 22mm sonda promera 5 mm sa malom drškom- čelik OD316
ST100J-15 Ø3,2mm ~44 mm sonda promera 3,2 mm sa malom drškom- čelik OD316
ST100T-15 Ø5mm 140mm sonda promera 5 mm sa malom drškom- čelik OD316
ST100K-15 Ø3,2mm ~65 mm sonda promera 3,2 mm sa malom drškom- čelik OD316
ST100H-15 Ø5mm 75 mm sonda promera 5 mm sa  drškom- čelik  OD316
ST100L-15 Ø3,2mm ~90 mm sonda promera 3,2 mm sa  drškom- čelik OD316
ST100B-15  Nezaštičen sonda za postavljanje u kućište.Nije predviđena za direktan dodir sa hranomTehničke specifikacije:

Model TREX-8
Beleženje/ Rad/ Preporučena temperatura  skladištenja -40°C do +99°C 
Rezolucija 0.1°C  u celom opsegu
Tačnost bolja od ±0.5°C za -10°C~ +40°C
bolja od  ±0.7°C za -30°C~ -10°C & +40°C~+60°C
bolja od ±0.8°C for -40°C~ -30°C & +60°C~+80°C
bolja od ±1.0°C za +80°C~ +99°C
Vreme odziva senzora
Tipično manje od 7 minuta (T90) sa vazduhom u pokretu (1m/s) po EN12830:1999
Kapacitet 8,032 merenja u realnom vremenu, na stalnoj memoriji
Frekvencija uzorkovanja
Konfigurabilna od 30 sekundi do nekoliko sati
Opcija starta beleženje
Pritiskom na dugme ili podešavanjem odgovarajućeg vremena. Mogućnost odloženog starta do 72 sata
Indikacija beleženja
Treperi  'OK' indikator /treperi  'ALERT' indikator.
Vreme preuzimanja podataka
Tipično sa punom memorijom  (8,032 zapisa) za manje od 10 sekundi od trenutka priključenja na LTI uređaj
Napajanje
3V Lithium - zamenjiva od strane kvalifikovanog osoblja
Stanadardna dužina kabla Senzora
Standard :1,5m
Produženi : 3m (preporučeni maksimum)
Komunikacioni interfejs
LTI interfejs- kupuje se posebno
Kabl eksternog senzora
PTFE (FDA da dodir sa hranom) koaksijalni
Software LogTag Analyzer® 2.8 ili noviji
Trajanje Baterije
Tipično 2-3 godine kod normalne upotrebe (15 minuta interval merenja i mesečno očitavanje)
Dimenzije 86mm(V) x 54.5mm(Š) x 8.6mm(D)
Težina 35g bez ST100 spoljnog senzora
Materijal Kućišta
Polycarbonate
EMC Usaglašenost
Testirano i usaglašeno sa  EC EMC direktivama (EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001)
EN12830 Usaglašenost
Testirano i usaglašeno sa  EN12830:1999 za transport, skladištenje, i distribuciju  transport rashlađene, zamrznute, duboko zamrznute, brzo zamrznute i druge hrane.

Sertifikati - usaglašenost:

CE

EMC Usaglašenost

Testirano i usaglašeno sa EC EMC direktivama  (EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001).

Testirano i usaglašeno FCC Part 15 Subparts A & B

FDA CFR21 Part 11 Compliance

Designed for FDA CFR21 Part 11 Digital signatures

RoHS Compliance

RoHS Direktive odnose se na "ograničenje upotrebe određenih opasnih proizvoda u elektronskim i elektroničkim uređajima" Ova Direktiva zabranjuje stavljanje na tržište nove električne i elektroničke robe koja u sebi sadrži veći nivo od dozvoljenog olova, kadmijuma, žive, šestovalentnog hroma, polibromirani bifenil (PBB) i polibromirani difenil eter (PBDE) otporan na plamen.

REFERENCE

LogTag uređaje koriste mnoge svetske i domaće kompanije u svom poslovanju. Referenc lista korisnika.

VIDEO

LOGTAG VIDEO

Copyright © 2018 Rovex Inženjering