Početna » Vlagomeri » BM18 Vlagomer za drvo i građevinske materijale

BM18 Vlagomer za drvo i građevinske materijale

BM18 Vlagomer za drvo i građevinske materijale
BM18 Vlagomer za drvo i građevinske materijale BM18 Vlagomer za drvo i građevinske materijale BM18 Vlagomer za drvo i građevinske materijale
Nema na lageru

SPECIFIKACIJE:

Princip merenja: metoda otpora
Merni opseg za drvo: 6 do 60 %
Tačnost:< 30% približno ± 2% / ≥ 30% približno ± 4%
Merni opseg za građevinu: oko. 0,2 do 2,9%
Tačnost: < 1,4% približno ± 0,1% / ≥ 1,4% približno ± 0,2%
Merni opseg temperatura: 0 do 40°C / 32 - 99°F
Dužina elektrode: približno 8 mm
Napajanje 9V 6F22
Dimenzije: 122 x 51 x 45 mm
Težina: 115 g

Šifra:900438 Garancija 2 godine

Isporuka:
- Merni instrument sa zaštitnom kapom
- baterija
- uputstvo za rukovanje
RovexsertifikatUputstvo

OPIS PROIZVODA BM18 Vlagomer za drvo i građevinske materijale

TROTEC- Merenje vlage i vlažnosti

Merenje vlage u drvetu BM18

Vlagomer za drvo i građevinske materijale BM18

Sa BM18 veoma jednostavnim za rukovanje možete da merite vlažnost drvete i građevinskih materijala za svega nekoliko sekundi. Promenjivi igličasti pinovi obezbeđuju čvrstu vezu sa objektom čija se vlaga meri što rezultira veoma preciznim merenjem. Na uređaju možete da izaberete jedan od dva ponuđena moda rada . Možete da merite vlagu u ogrevnom ili građevinskom drvetu ili vlagu u građevinskim materijalima kao što su gips, malter ili betonska košuljica.

Za merenja temperature, uređaj prikazuje trenutnu temperaturu okoline. Za merenje vlage, pritisnite igle za merenje tako da prodoru u materijal koji se meri nekoliko milimetara. Ovo vam daje precizne i brze rezultate. Kada merite u mračnim okruženjima, jednostavno uključite pozadinsko osvetljenje. Ovo se ponovo automatski gasi nakon 3 sekunde..

Kada se ne koristi, uređaj se automatski isključuje nakon 30 sekundi da bi obezbedio dugo trajanje baterije. Ako je napon baterije prenizak, to se blagovremeno prikazuje na displeju koji je lako čitljiv.

Kalibraciona kriva za tipove drveta uobičajene u Evropi čuva se u uređaju za merenje vlažnosti drveta. Zbog toga nisu potrebna nikakva dodatna podešavanja za određivanje sadržaja vlage u drvetu.

Nekoliko praktičnih prednosti:

  • Merenje vlage u drvetu i u građevinskom materijalu u jednom instrumentu.
  • Jednostavan rad sa samo jednim dugmetom
  • Idealan odnos cene-perfomanse
  • Zaštitna kapa
  • Spreman za upotrebu odmah
  • Prikaz temperature u °C ili °F
  • Direktno prikazana vrednost u zapreminskim %
  • Dugme za izbor režima rada
  • Prikaz statusa baterije
Tehnički podaci :
BM18 Vlagomer za drvo i građevinske materijale
Princip merenja: merenje otpornosti
Dužina elektroda: oko. 8 mm
Dozvoljeni uslovi okoline: 0 do +40 °C / 0 do 85% RH
Napajanje: 9V 6F22
Dimenzije (l x w x h): 122 x 51 x 45 mm
Težina: 115 g
Vlaga u drvetu
Merni opseg: 6 to 60 %
Tačnost: <30% približno ± 2% / ≥ 30% približno ± 4%
Rezolucija: 1%
Vlaga u građevinskim materijalima
Merni opseg: oko. 0,2 to 2,9 %
Tačnost: <1,4% približno ± 0,1% / ≥ 1,4% približno ± 0,2%
Rezolucija: 0.1 %
Temperatura
Merni opseg: 0 pa do 40°C / 32 - 99°F
Tačnost: cca. ± 1 °C
Rezolucija: 1 °C
Obim isporuke Merni instrument , baterija, uputsvo za rukovanje

Copyright © 2018 Rovex Inženjering